preloader
Natrag na Informacije

KontaktirajteTURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA

Podijeli

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
44430 Hrvatska Kostajnica
MB 1356704
OIB 87973741375

Upute Upute

TEL.551-558, 091 3145 231
Mail :tzghrvatskakostajnica@gmail.com
www.tzg-hrvatska-kostajnica.hr ,
Direktorica: Petra Abramović