59dd83353b8e6ade996ff4cdd8f99ad0DOKUMENTI


 

J A V N I   P O Z I V (17.09.2018.)

Turistički ured Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije objavljuje J A V N I   P O Z I V  za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2019. godini.

DOKUMENTI:

javni-poziv-obrazloenje-2019

javni-poziv-2019

kandidatura-manifestacije-obrazac-2019

 


Odluka o sufinanciranju turističkih projekata i manifestacija u 2018.

odluka-str1

odluka-str2


 

JAVNI  POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2018. godini

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2018. godini

OBRAZAC


 

NATEČAJ za prijam službenika u Turistički ured Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije (07.05.2018)

NATEČAJ za prijam službenika u Turistički ured Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije


 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije (27.02.2018.)

Natječaj za direktora TZSMŽ 2018


 

 

J A V N I   P O Z I V  za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2018. godini

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2018. godini

Kandidatura manifestacije – OBRAZAC

__________________________________________________________________________________________________________

J A V N I   P O Z I V  za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2017. godini

Javni-poziv-obrazlozenje-2017

Tekst-javnog-poziva-2017

Kandidatura-manifestacije-obrazac


//Obavijest-o-ponistavanju-natjecaja

//Natjecaj-za-referent

//Financijski plan TZSMŽ za 2016- pdf

//Program rada 2016 HTZ pdf

//Program rada 2015 – PDF

//Financijski plan TZSMŽ za 2015 – PDF

//NOVI Poslovnik skupstina TZSMŽ

//Poslovnik o radu NO

//Poslovnik o radu TV

//Statut TZ SMŽ

//Bagatelna nabava TZ SMŽ

//Plan nabave 2014

 


Pravo na pristup informacijama


 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice SMŽ županije:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije
Službenik za informiranje
Rimska 28/II
44000 Sisak
Putem elektroničke pošte:
info@turizam-smz.hr
Telefaxom:
044 540 164
Telefonom:
044 540 163  – Službenik za informiranje Turističke zajednice SMŽ

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu SMŽ je Ingrid Padjen Đurić.

Obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje:


PRAVNI OKVIR

Pravo na pristup informacijama

Zakoni i propisi iz turizma

 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
 • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09)
  – Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (
  NN 76/15)
  – Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (
  NN 139/09) ; (NN 36/11)
  – Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (
  NN 113/09)
  – Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (
  NN 92/09)
 • Ostali zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

 

Privacy Preference Center