preloader
Back to Events & News

12.03.2019 | What's newŽupan Ivo Žinić otvorio kestenijadu u kostajnici

Share

Pet slavonskih županija žele razvijati turizam, ulažu u turističku i drugu infrastrukturu te selektivne oblike ponude, a bilježe i turističke poraste, istaknuto je jučer na svečanosti otvorenja Dana hrvatskog turizma u Vukovaru.

Sisačko moslavački župan Ivo Žinić sudjelovao je u potpisivanju ugovora o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Za Ministarstvo turizma ugovore je potpisao ministar Gari Capelli.

Sisačko-moslavačkoj županiji je dodijeljena potpora za dva prijavljena projekta u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini financiranog sredstvima Ministarstva turizma: Razvoj edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ putem VR tehnologije i Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije, ukupne vrijednosti sufinanciranja od preko pola milijuna kuna.

Sisačko moslavački župan Ivo Žinić sudjelovao je u potpisivanju ugovora o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Za Ministarstvo turizma ugovore je potpisao ministar Gari Capelli.

Sisačko-moslavačkoj županiji je dodijeljena potpora za dva prijavljena projekta u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini financiranog sredstvima Ministarstva turizma: Razvoj edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ putem VR tehnologije i Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije, ukupne vrijednosti sufinanciranja od preko pola milijuna kuna.

Next News

| What's New

Bed & Bike
Signalization
Around County