preloader
Back to News

11.11.2019VISION ONE INFO STUPIĆI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Share

“Vision one info stupići” postavljeni su i diljem Sisačko-moslavačke županije, odnosno u gradovima: Sisak, Popovača, Topusko i u parku prirode Lonjsko polje.

“Vision one info stupići” postavljeni su i diljem Sisačko-moslavačke županije, odnosno u gradovima: Sisak, Popovača, Topusko i u parku prirode Lonjsko polje. Na njima na jednostavan način putem QR koda možete skinuti #VisionOne aplikaciju, saznati sve što navedene lokacije nude, te upoznati turističku ponudu Sisačko-moslavačke županije.

Next News

|

INTERPRETATORI HRVATSKE TRADICIJSKE KULTURE – EDUKACIJA