preloader
Back to Accommodation

OPG HORVAT – OBJEKT ZA ROBIZONSKI TURIZAM DOMUS LIGNI

Share

Ulica i kućni broj: Stari Farkašić 64, Općina Lekenik
Nema kategorizacije
Kapacitet: 12 kreveta ( 12 pomoćnih)
Kamp odmorište – robinzonski smještaj
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)

 

Get directions Get directions

Mob.: 098 943 9632