Zelena ruta, 28 km: Čazma – Grabovica – Bojana – Vagovina – Gornji Draganec – Sisčani – Vustje – Čazma
Ruta obuhvaća prirodne ljepote, crkve, galeriju, selo roda, rijeku Česmu, kapelicu, aerodrom.

Privacy Preference Center