Lokalna ruta PPLP 04 obuhvaća mjesta: Trebež, Kraljeva Velika, Piljenice i Ilova. Ruta se spaja na Rutu Sava i SMŽ 01. Djelomično prolazi makadamskim putevima, dio je u lošem stanju.
Dužina rute: 20 km

Opis rute:
20 kilometara od Save i zapravo središta Lonjskog polja do prijelaza Moslavine u Slavoniju u Ilovi. Ova prava zelena ruta, užitak za biciklista rekreativca ili natjecatelja podjednako, vodi kroz duboku šumu, nedirnutu prirodu, kraj mrjestilišta plemenite ribe i kroz bogate pašnjake, dijelom i makadamskim putem, idiličnim predjelima s rijetkim prometom. U ovom biciklističkom raju morate vidjeti…

Morate vidjeti:
Krećete iz Trebeža, iz srca Lonjskog polja, zaštićenog parka prirode, poplavnog područja mriještenja riba i prebogatog „obiteljskog“ života bezbrojnih ptica, kroz prašumu, cestom gotovo bez prometa do mjesta oko crkve Sv. Antuna – Kraljeve Velike, „predgrađa“ Lipovljana, metropole nacionalnih manjina, pa u Piljenice, gdje se na rijeci Pakri nalazi 250 godina star Vaclavekov mlin, muzej tradicijske tehnike prerade žitarica. Kraj dionice je u Ilovi, tipičnom naselju ovog dijela Hrvatske, predgrađem Kutine, prijestolnice Moslavine. Kraj rute naravno nije kraj biciklizma, ovdje u Ilovi možete se nastaviti voziti Cikloturističkom županijskom rutom 01, jednako kao što ni obrnuti smjer nije završetak puta, u Trebežu je priključak na Cikloturističku nacionalnu rutu Sava.

Galerija slika:

Preuzimanje:
PPLP 04 (.gpx)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search