Na temelju čl. 47. Statuta Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam službenika u Turistički ured

Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

 

Naziv radnog mjesta:

 

 • viši stručni suradnik, 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova)
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 5. da poznaje rad na osobnom računalu

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

 1. kratak životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice
 3. dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe, diplome
 4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o poznavanju rada na računalu
 6. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju drugoga stranog jezika

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

 

Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana na adresu:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije,

Rimska 28/II

44 000 Sisak

s naznakom – „Natječaj za prijam u radni odnos“ – NE OTVARATI

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku od 45 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Privacy Preference Center