Edukacija za interpretatore tradicijske baštine

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Visokom školom za komunikacijski menadžment Edward Bernays iz Zagreba organizirala je edukaciju Interpretatori hrvatske tradicijske kulture koja se održala 14., 15., 16. studenoga 2019. godine, te će se nastaviti 21.,22., 23. studenoga za tridesetak polaznika iz Sisačko-moslavačke županije.

Edukacija sadrži 3 modula, sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te se izvodi u suradnji sa Ansamblom narodnih plesova i pjesama „Lado“, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Etnografskim muzejom u Zagrebu, Hrvatskom obrtničkom i gospodarskom komorom.

Cilj edukacije je naučiti kako koristiti održivi model za komunikaciju i interpretaciju tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz kreativnu upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji.

Prvi modul je uvodni i u njemu je riječ o prepoznavanju i zaštiti tradicijske kulture. Polaznici su se upoznali s kulturnim i kreativnim turizmom i novim trendovima u turizmu. Isto tako formirani su timovi, koji će zajednički raditi na kreiranju kreativne platforme za revitalizaciju i reinterpretaciju tradicijske baštine koja do sada nije bila dovoljno prepoznata kao atraktivan resurs.

U sklopu drugog i trećeg modula koji će biti realiziran tijekom slijedeće godine, polaznici će kroz interaktivnu nastavu i praktični dio učiti oblike interpretacije kroz folklorni segment plesa, glazbe i nošnji, te biti postavljeni u ulogu producenta na način da kreiraju kulturno-turističku ponudu svoje regije u skladu s novim trendovima kao što je performans, ekonomija doživljaja i storytelling.

Privacy Preference Center