Projekti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

Bike &Bed oznake i turističke uniforme

 

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, uz svoje zamjenike Romana Rosavca i Ivana Celjaka i direktoricu Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije Ingrid Padjen Đurić predstavio je 12.veljače 2019. godine projekte Turističke zajednice SMŽ Bike&Bed oznake i turističke uniforme.

Cilj projekta u koji je uključeno 32 turistička subjekta koja su zadovoljili uvjete – je promidžba turističke ponude na području Sisačko-moslavačke županije postavljanjem oznake kvalitete  Bike & Bed.

Ovim projektom povećati će se kvaliteta turističke ponude smještaja, ostvariti će se dodatna promidžba putem: službenih internetskih stranica Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, turističkih sajmova ili prezentacija, te tiskanih materijala (brošura),  poticati će se specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama te će se time stvoriti značajna strateška prednost.

Provedbom ovog projekta i stavljanjem u funkciju njegovih proizvoda doprinijeti će se podizanju svijesti o bavljenju turizmom na području Sisačko-moslavačke županije, kao i aktiviranju postojećih turističkih proizvoda i razvoju novih uz istodobno poboljšanje njihovog plasmana na turističkom tržištu.

Osim postojećih smještajnih kapaciteta, Turistička zajednica Sisačko – moslavačke županije na ovaj način želi podići svijest ostalih pružatelja usluga smještaja o uključivanju u ovaj vid bavljenja turizmom. Svim budućim pružateljima usluga pružit će se sve potrebne informacije na koji se način mogu pridružiti i zadovoljiti standard Bike & Bed. Na taj način namjera nam je podići standard kvalitete i podići razinu vidljivosti Sisačko moslavačke županije te ju učiniti konkurentnim na tržištu ne samo po cijeni već i po kvaliteti smještaja i usluga koje pruža.

TZSMŽ je financirala ovaj projekt – 32 oznake BIKE&BED i paket za cikloturiste (pumpa, 3 montirača za gume, bidon od 500 ml, zračnica od 26 i 28 incha, multifunkcijski set alata sa 18 funkcija) u iznosu od 26.000,00 kn.

 

Projekt Turističke uniforme

Na Javni poziv TZSMŽ javila se tvrtka  Natura Ivana j.d.o.o. iz Siska i napravila 2 muške i 5 ženskih uniformi.

Uniforme su načinjene u svrhu promocije turističke ponude na sajmovima, posebnim prezentacijama jer su vizualno atraktivne i diferenciraju prezentaciju od drugih.

Svoju premijeru će imati na Sajmu Place2go u Zagrebu 15-17.ožujka ove godine, a biti će i na svim nastupima Turističke zajednice SMŽ – na sajmovima u Sloveniji, Njemačkoj, Italiji i Varšavi 12.4.2019., kao i na prezentaciji turističke ponude SMŽ na Trgu bana Jelačića 23.3.2019. godine.

TZSMŽ je projekt financirala u iznosu od 30.000,00 kn bruto za dizajn i izradu 7 kompleta uniformi.

Privacy Preference Center