Nova lokalna ruta LR7 odnosno ruta Glina – Topusko – Topusko željeznička stanica ukupne je dužine 17, 8 km. Početak nove rute je na raskrižju prometnica D6 – D37 („Ulica Žrtava Domovinskog rata“ – „Vukovarska ulica“) u mjestu Glina, gdje je spojena na rutu Cikloturističku županijsku ruta SMŽ 01, a završava u Topuskom (željezničkoj stanici Topusko) na raskrižju prometnica D6- ŽC 3227.

Od ukupne dužine buduće rute, 4,9 km trase pruža se po državnoj cesti D6 koja je glavna veza između Gline i Karlovca s PGDP prometom od 1485 vozila i PLDP prometom od 2336 vozila, a ostatak trase pruža se po županijskim prometnicama (ŽC 3229 i ŽC 3227) s asfaltiranim kolnicima koje nisu ni približno opterećene kao D6, budući da služe samo za lokalni promet mještana i turistički promet do Terma Topusko.

 

Ruta LR7 povezuje mjesta Glina, Skela, Hrvatsko Selo, Topusko i Gređani, te omogućuje cikloturistima istraživanje prekrasnih krajolika uz rijeku Glina i Termi Topusko.

Kako bi se biciklisti mogli odmoriti i okrijepiti predviđena su dva odmarališta za bicikliste:

Predviđeno je da jedno od odmorišta bude na lokaciji restorana „Brioni“ u neposrednoj blizini raskrižja DC6 – ŽC3229 gdje biciklisti mogu pronaći okrjepu i odmor prije nastavka puta. Lokalitet pruža i obilazak spomen područja iz Domovinskog rata.

Druga lokacija  odmorišta za bicikliste predviđena je u samom Topuskom na jezeru „Ribnjak“ gdje postoje klupe i stolovi za odmor. Na predviđenoj lokaciji instaliran je solarni stup s kompresorom i alatom za nužni popravak bicikla.

 

 

Jedna od karakteristika trase je prolazak uz prekrasne objekte u privatnom vlasništvu karakteristične arhitekture za podneblje, te uz vjerske objekte koj isu pomno održavani i uređivani, i uz ostatke rimskih ruševina „Rimski zavjetni žrtvenik“ koji ukazuju na bogatu prošlost Topuskog.

Konfiguracija terena na potezu od Gline do Topuskog ravničarska je s par manjih uzvisina koje su manjih uzdužnih nagiba i visinske razlike koje ne bi trebale otežavat korištenje rutom određenim  uzrastima (djeca i starije osobe).

 

Na potezu rute LR7 od Topuskog do željezničke stanice dužine 2,6 km pojavljuje se izraženiji uzdužni nagib prometnice s visinskom razlikom od cca 50 m što bi moglo učiniti neugodnije bicikliranje djeci i starijim osobama.

 

 

Karta

 

 

GPS – ostali formati (dxf, mps, klm, klz, gpx) DOWNLAOD

gps-topusko-glina-drugi-formati

 

 

Privacy Preference Center