Nova lokalna ruta LR6 odnosno ruta Žažina – Brest Pokupski ukupne je dužine 7,9 km. Početak nove rute je na raskrižju prometnica D36 – ŽC3156 „Kupska ulica“ u mjestu Žažina, gdje se nastavlja na rutu Rute Općine Lekenik 29B, a završava u mjestu Brest Pokupski na raskrižju prometnica D30 – ŽC 3242 gdje se nastavlja na cikloturističku rutu LR3 „Obalama rijeke Kupe“.

Buduća ruta pruža se po državnim i županijskim cestama, od ukupne dužine rute 1,3 kilometara rute pruža se po državnoj cesti D30 koja je glavna veza Žažine i Petrinje s PGDP prometom od 4939 vozila i PLDP prometom od 5284 vozila, a ostatak trase ide makadamskim i asfaltnim prometnicama koje nisu ni približno opterećene kao D30, budući da služe samo za lokalni promet mještana.

 

Ruta LR6  Žažina – Brest Pokupski povezuje mjesta Žažina, Mala Gorica i Brest Pokupski, te omogućuje cikloturistima istraživanje prekrasnih krajolika uz rijeku Kupu.

Kako bi se biciklisti mogli odmoriti i okrijepiti, te uživali u krajolicima predviđeno je odmorište na jednom od zavoja rijeke Kupe koji se nalazi na izlazu iz mjesta Žažina (u pravcu juga).

 

Jedna od karakteristika trase je prolazak uz prekrasne objekte u privatnom vlasništvu karakteristične arhitekture za Kupsko priobalje, te uz vjerske objekte koji su pomno održavani i uređivani.

Većina trase buduće rute LR6 odvija se po asfaltnom zastoru dok se manji dio odvija po makadamu cca 2,7 km, od raskrižja u središtu Mala Gorica do početka Žažine.

Karta


GPS – ostali formati (dxf, mps, klm, klz, gpx)

gps-i-Glina-Brest-drugi-formati

Privacy Preference Center