DOCUMENTS


Statut

//Statut TZ SMŽ


Poslovnici

//NOVI Poslovnik skupstina TZSMŽ

//Poslovnik o radu NO

//Poslovnik o radu TV


Program rada

//program-rada-2018-PDF

//program-rada-2017-PDF

//Program rada 2016 – PDF

//Program rada 2015 – PDF


Financijski planovi

//Financijski-plan-tzsm-za-2018 – PDF

//Financijski-plan-tzsm-za-2017 – PDF

//Financijski plan TZSMŽ za 2016 – PDF

//Financijski plan TZSMŽ za 2015 – PDF


Nabava

//TZSMŽ-plan-nabave-2018

//TZSMŽ-plan-nabave-2017

//TZSMŽ-plan-nabave-2016

//TZSMŽ-plan-nabave-2015

//TZSMŽ-plan nabave-2014

//Bagatelna nabava TZ SMŽ


Javni pozivi

J A V N I P O Z I V (17.09.2018.)

Turistički ured Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije objavljuje J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2019. godini.

DOKUMENTI:

//Javni-poziv-obrazloženje-2019

//Javni-poziv-2019

//Kandidatura-manifestacije-OBRAZAC-2019

 

Odluka o sufinanciranju turističkih projekata i manifestacija u 2018.

//Odluka-str1

//Odluka-str2

 

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2018. godini

//JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2018. godini

//Kandidatura manifestacije – OBRAZAC

 

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2017. godini

//Javni-poziv-obrazlozenje-2017

//Tekst-javnog-poziva-2017

//Kandidatura-manifestacije-OBRAZAC


Natječaji

//Natječaj za prijam službenika u Turistički ured Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

//Natječaj za direktora TZSMŽ 2018

//Obavijest-o-ponistavanju-natjecaja

//Natjecaj-za-referent


 

 


Pravo na pristup informacijama


 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice SMŽ županije:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije
Službenik za informiranje
Rimska 28/II
44000 Sisak
Putem elektroničke pošte:
info@turizam-smz.hr
Telefaxom:
044 540 164
Telefonom:
044 540 163 – Službenik za informiranje Turističke zajednice SMŽ

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu SMŽ je Ingrid Padjen Đurić.

Obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje:


PRAVNI OKVIR

Pravo na pristup informacijama

Zakoni i propisi iz turizma

 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
 • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09)
  – Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (
  NN 76/15)
  – Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (
  NN 139/09) ; (NN 36/11)
  – Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (
  NN 113/09)
  – Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (
  NN 92/09)
 • Ostali zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

 

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center