Grad Petrinja – Gradsko kupalište – Brest Pokupski – Vurot – Stara Drenčina – Sisak – Mošćenica – Petrinja

Dužina: 27.2 km
Visinska razlika: 47 m
Najniža točka: 93 m
Najviša točka: 140 m

Opis rute:
Polazište rute je sa Gradskog kupališta (rekreativno i zabavno okupljalište, mogućnost okrjepe) i nastavlja se Zagrebačkom ulicom preko mosta na rijeci Kupi u pravcu Bresta Pokupskog u kojem se skreće desno. Vožnja selima Vurot i Stara Drenčina uz tok rijeke Kupe do Siska. Vožnja prema centru Siska, (mogućnost posjete Sisku i zanimljivih gradskih sadržaja) skretanje na most Gromova u pravcu Petrinje kroz Mošćenicu.

Preuzimanje:
LR3 (.gpx)

Privacy Preference Center