Ludinska jabuka, 16.5 km: Velika Ludina – Mala Ludina – Kompator – Grabričina – Katoličko Selište – Velika Ludina
Ruta obuhvaća seoska domaćinstva, vidikovce, površine pod voćnjacima, pretežito jabukama.

Preuzimanje:
Ludinska jabuka (.gpx)

Privacy Preference Center