Održana edukacija o cikloturizmu, kako postati ciklo vodič
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije je u suradnji s UHPOM organizirala edukaciju o cikloturizmu.
Raspravljalo se o mogućnostima, izazovima i problematici razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji, uz prezentiranje dobrih primjera iz prakse iz Istarske, te Primorsko goranske županije.
Cilj je bio potaknuti zanimanje za edukaciju i licenciranje biciklističkih vodiča, te širenje ponude kvalitetnih biciklističkih manifestacija koje promoviraju bike destinaciju.
ciklo1