Natjecaj-za-referenta – doc

Natjecaj-za-referenta – PDF

Na temelju čl. 47. Statuta Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam službenika u Turistički ured

Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

Naziv radnog mjesta:

 • administrativni referent, 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
 3. da poznaje jedan svjetski jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
 5. da poznaje rad na osobnom računalu

Uz prijavu natjecatelj je dužan priložiti:

 1. kratak životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice
 3. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 4. preslik radne knjižice (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. preslik potvrde o poznavanju rada na računalu
 6. preslik potvrde o poznavanju stranog jezika

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana na adresu:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije,

Rimska 28/II

44 000 Sisak

s naznakom – „Natječaj za prijam u radni odnos“ – NE OTVARATI

 

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obavješteni u zakonskom roku.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search