Natjecaj-za-referenta – doc

Natjecaj-za-referenta – PDF

Na temelju čl. 47. Statuta Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam službenika u Turistički ured

Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

Naziv radnog mjesta:

 • administrativni referent, 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
 3. da poznaje jedan svjetski jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
 5. da poznaje rad na osobnom računalu

Uz prijavu natjecatelj je dužan priložiti:

 1. kratak životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice
 3. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 4. preslik radne knjižice (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. preslik potvrde o poznavanju rada na računalu
 6. preslik potvrde o poznavanju stranog jezika

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana na adresu:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije,

Rimska 28/II

44 000 Sisak

s naznakom – „Natječaj za prijam u radni odnos“ – NE OTVARATI

 

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obavješteni u zakonskom roku.