DOKUMNETI:

Javni-poziv-obrazlozenje-2017

Kandidatura-manifestacije-obrazac

Tekst-javnog-poziva-2016

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija

                                                              u 2017. godini

1.Predmet javnog poziva je sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija na području

Sisačko- moslavačke županije.

 1. Za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija mogu se prijaviti turističke zajednice

gradova i općina Sisačko-moslavačke županije (maksimalno 5 projekata/manifestacija).

 1. Sufinancirati će se organizacija i realizacija turističkih projekata i manifestacija na području

Sisačko-moslavačke županije u maksimalnom iznosu od 20.000,00 kuna i to:

 

najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)

 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju projekta/manifestacije
 • najam prostora za održavanje projekta/manifestacije
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju projekta/manifestacije
 • troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
 • troškovi promocije projekta/manifestacije
 • usluge zaštitarske službe
 • drugi opravdani troškovi neposredne organizacije projekta/manifestacije
 1. Sredstva sufinanciranja ne mogu se koristiti za:

–  kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

–  troškove redovnog poslovanja organizatora projekta/manifestacije (plaće i ostala

primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće

gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje

druge naknade),

–  izradu elaborata, studija, projektne i druge dokumentacije,

–  izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD filmovi i dr.),

–  sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta/manifestacije

 1. Kriteriji za odobravanje sufinanciranja turističkih projekata /manifestacije su:
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

 

 
 

KRITERIJI

 

 

BROJ BODOVA

 

1. ORIGINALNOST PROJEKTA / KVALITETA PROJEKTA

 (novi sadržaj/proizvod, kvaliteta  projekta i sl.)

 

 

0 – 20

 

2. DOPRINOS RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE

(lokacija projekta, proširenje ponude, suradnja s lokalnom zajednicom, zaštita kulturne i prirodne baštine,dolasci, noćenja…)

 

 

0 – 20

 

3. ODNOS ULAGANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ILI OPĆINE I 

    TRAŽENIH SREDSTAVA OD TZSMŽ

 

 

0 – 20

 

4.DOSADAŠNJI REZULTATI

(tradicija održavanja projekta/manifestacije, broj dolazaka i noćenja )

 

 

0 – 10

 

5.USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEGIJOM RAZVOJA

   TURIZMA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

   2014 – 2020

 

 

0 – 10

 

 

UKUPNO BODOVA 

 

 

0-80

 

 1. Potrebna dokumentacija:
 1. dopis Turističke zajednice grada/općine o kandidaturi projekta/manifestacije
 2. obrazac prijave koji je sastavni dio Javnog poziva
 3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 1. Neće se razmatrati:

1.kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem

2.kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke 5.

3.kandidature koje se ne dostave u roku

4.kandidature organizatora koji nisu navedeni u tekstu Javnog poziva kao korisnici

 1. Odobravanje sufinanciranja i objava rezultata

Organizatori turističkih projekata /manifestacija kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose na adresu:Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Turistički ured,

Rimska 28/II , Sisak 44000

najkasnije do 04. studenoga 2016.

Povjerenstvo Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije razmatra zaprimljene kandidature, ocjenjuje valjanost kandidatura, vrednuje ih sukladno kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru sufinanciranih projekata/manifestacija sukladno utvrđenim bodovima i rezultatima rangiranja. Prijedlog Odluke o odabiru sufinanciranih turističkih projekata/manifestacija dostavlja se Turističkom vijeću Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije na glasovanje.

Popis projekata/manifestacija koji će biti sufinancirani biti će objavljeni na Internet stranicama Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije www.turizam-smz.hr.

8.Nadzor

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije  ima pravo praćenja realizacije projekta/manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije  utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će organizatoru povrat sredstava u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

9.Isplata sredstava

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije će odobrena sredstva doznačiti organizatoru nakon realizacije projekta/manifestacije  i po primitku izvješća o realizaciji projekta/manifestacije, foto i druge dokumentacije kojom se dokazuje realizacija projekta/manifestacije, računa izvođača/dobavljača i dokaznica/dokumenata kojima se dokazuje realizacija projekata/manifestacije.

10.Način i vrijeme prijave.

Turističke zajednice gradova i općina Sisačko-moslavačke županije  kandidature šalju preporučeno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TURISTIČKI URED

Prijava na javni poziv – ne otvaraj

Rimska 28/II

Sisak 44000

 

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Turističke zajednice

Sisačko-moslavačke županije www.turizam-smz.hr, a traje do zaključno 04. studenoga 2016.

 

Dodatne informacije na:info@turizam-smz.hr

 

Direktor Turističkog ureda

Željko Lenart, dipl.ing.

DOKUMENTI:

Javni-poziv-obrazlozenje-2017

Tekst-javnog-poziva-2016

Kandidatura-manifestacije-obrazac

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search