Three Rivers Raid

 

Hrvatski 2cv Citroen Klub ove godine za svoj osamnaesti rođendan organizira 2cv Three Rivers Raid koji će se održati od 16-18. 09. 2016. na području medjurječja Kupe, Save i Une.

Organizira ga ekipa koja je održala 1. susret Kluba u Sisku davne 1999. godine.

U tri dana će se u grupnim vožnjama (5-6 vozila u grupi) proći tok rijeke Save od Starog grada u Sisku do Parka prirode Lonjsko Polje i upoznati s tradicijskom gradnjom,običajima života uz rijeku te životinjskim i biljnim svijetom.

https://www.facebook.com/events/257709087949303/