Three Rivers Raid

 

Hrvatski 2cv Citroen Klub ove godine za svoj osamnaesti rođendan organizira 2cv Three Rivers Raid koji će se održati od 16-18. 09. 2016. na području medjurječja Kupe, Save i Une.

Organizira ga ekipa koja je održala 1. susret Kluba u Sisku davne 1999. godine.

U tri dana će se u grupnim vožnjama (5-6 vozila u grupi) proći tok rijeke Save od Starog grada u Sisku do Parka prirode Lonjsko Polje i upoznati s tradicijskom gradnjom,običajima života uz rijeku te životinjskim i biljnim svijetom.

https://www.facebook.com/events/257709087949303/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search