Grad Petrinja – Gradsko kupalište – Brest Pokupski – Vurot – Stara Drenčina – Sisak – Mošćenica – Petrinja

Dužina: 27.2 km
Visinska razlika: 47 m
Najniža točka: 93 m
Najviša točka: 140 m

Opis rute:
Polazište rute je sa Gradskog kupališta (rekreativno i zabavno okupljalište, mogućnost okrjepe) i nastavlja se Zagrebačkom ulicom preko mosta na rijeci Kupi u pravcu Bresta Pokupskog u kojem se skreće desno. Vožnja selima Vurot i Stara Drenčina uz tok rijeke Kupe do Siska. Vožnja prema centru Siska, (mogućnost posjete Sisku i zanimljivih gradskih sadržaja) skretanje na most Gromova u pravcu Petrinje kroz Mošćenicu.

Preuzimanje:
LR3 (.gpx)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search