grb-smz1

Sisačko-moslavačka županija
Projekt „Razvoj cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji“ financiran sredstvima programa Ministarstva turizma Republike Hrvatske u okviru Javnog poziva – program razvoja cikloturizma u 2017. godini.

grb-hr-t

Cikloturizam-dzepna-karta

 

Cikloturizam džepna karta: PDF- download

Cikloturizam džepna karta-SMŽ

 

Projektom “Biciklom za turizam bez granica” – “Bicycle for tourism withour frontiers” (BIKE 4 TWF) rezultat je suradnje Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. i Agencije za ekonomski razvoj općine Prijedor PREDA-PD. Projekt je izrađen u okviru EU IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013.

Cilj ovog projekta je razvoj turizma u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području Parka prirode Lonjsko polje i Nacionalnog parka Kozara u Bosni i Hercegovini. Obilježavanjem šest biciklističkih ruta na području Parka prirode Lonjsko polje i povezivanjem istih s biciklističkom rutom koja vodi prema Nacionalnom parku Kozara dobio se novi integrirani, turistički proizvod u ukupnoj dužini od 310 kilometara. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije je kroz svoj program rada i iz odobrenih sredstava HTZ-a za ovu namjenu, dodatno označila 130 km, čime je ova ponuda zaokružena na 440 km cikloturističkih ruta na području cijele županije. Dobro nam došli!

BOGATSTVO RAZLIČITOSTI
Sisačko-moslavačka županija nudi vam opuštanje u netaknutoj prirodi, vraćanje vremena u neke viteške dane, opuštanje u ljekovitim vodama, uživanje u domaćim jelima i dobroj moslavačkoj kapljici. Dolaskom u Sisačko-moslavačku županiju dotičete Moslavinu, Posavinu, Pounje, Slavoniju, Pokuplje, Turopolje, Banovinu i Kordun. Biciklističke rute kroz Park prirode Lonjsko polje poseban su izazov poklonicima cikloturizma. Lagane su i ugodne za vožnju, pogodne za obiteljski odmor i rekreaciju. Visinska razlika je gotovo neprimjetna, a gustoća prometa na cestama kojima rute prolaze uglavnom je vrlo niska. Gostoljubivi ljudi, drevni krajolik poplavnih površina, autentična posavska kultura, korito rijeke Save i njezinih pritoka, bogatstvo rijetkih biljnih i životinjskih vrsta – pravi su motiv da biciklom krenete u upoznavanje Parka prirode Lonjsko polje.

Popis ruta:

Županijske rute:
Cikloturistička županijska ruta SMŽ 01 / County Cyclotourism Route SMC 01
Cikloturistička županijska ruta SMŽ 02 / County Cyclotourism Route SMC 02
Cikloturistička županijska ruta SMŽ 03 / County Cyclotourism Route SMC 03
Cikloturistička nacionalna ruta Sava / National cyclotourism route Sava

Lokalne rute:
Lokalna ruta LR7 Glina – Topusko – Topusko željeznička
Lokalna ruta LR6 Žažina – Brest Pokupski
Lokalna ruta Novska
/ Local Route Novska
Lokalna ruta PPLP 01 / Local Route PPLP 01
Lokalna ruta PPLP 02 / Local Route PPLP 02
Lokalna ruta PPLP 03 / Local Route PPLP 03
Lokalna ruta PPLP 04 / Local Route PPLP 04
Cikloturistička ruta grada Petrinje LR1
Cikloturistička ruta grada Petrinje LR2
Cikloturistička ruta grada Petrinje LR3
Cikloturistička ruta grada Petrinje LR4
Kutina – Vinska ruta
Kutina – Naftna ruta
Kutina – Rekreativna staza
Kutina – Transverzalna ruta (sjever-jug)
Kutina – Transverzalna ruta (istok-zapad)
Lipovljani – Kraljeva ruta
Velika Ludina – Ludinska jabuka
Velika Ludina – Jelengradska ruta
Popovača – Paklenjačka ruta
Popovača – Jelengradska ruta
Čazma – Plava ruta
Čazma – Zelena ruta
Topusko – Staza 1
Topusko – Staza 2
Topusko – Staza 3
Topusko – Staza 4
Topusko – Staza 5

 

Hrvatska / Croatia


SMŽ

Sisačko-moslavačka županija / Sisak-Moslavina County


bike-map

Biciklističke rute / Bike routes

Privacy Preference Center