Alojzija Vida Krajnc-Vorkapić – Topusko

V. Nazora 51
44415 Topusko
044/885-191
099/4532227
1 soba, 2 stalne postelje i 1 pomoćna postelja, kategorija dvije zvjezdice ( ** )
1 studio apartman, 2 stalne postelje, kategorija dvije zvjezdice ( ** ) 
usluge smještaja iznajmljivač pruža kroz cijelu godinu

Privacy Preference Center